Senatul României

Hotărârea nr. 24/2017 cu privire la proiectul de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente - COM (2016) 824 final

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/152 din 8 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Directiva privind serviciile oferă un cadru juridic echilibrat pentru atingerea acestor obiective. Aceasta garantează că reglementarea națională este nediscriminatorie, justificată și proporțională pentru îndeplinirea obiectivelor de interes public. De asemenea, directiva impune statelor membre să reducă obstacolele de natură administrativă care descurajează în practică prestatorii de servicii să opereze la nivel transfrontalier.

În urma examinării, membrii Comisiei pentru afaceri europene formulează următoarele considerente:

- se constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarității și al proporționalității;

- Senatul României apreciază demersul Uniunii Europene și salută perfecționările procedurale realizate prin introducerea cardului electronic european pentru servicii.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea de voturi a celor prezenți, formularea prezentului raport la COM (2016) 824 final.

Senatul României apreciază demersul Uniunii Europene și salută perfecționările procedurale realizate prin introducerea cardului electronic european pentru servicii.

În urma examinării, membrii Comisiei pentru afaceri europene constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarității și al proporționalității.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 14 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului și ale art. 5 lit. f) și art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

București, 14 martie 2017.

Nr. 24.

;
se încarcă...