Judecătoria Constanța

Sentința civilă nr. 2239/2017 - acțiune în constatare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 02 martie 2017

Pe rol, soluționarea cauzei civile având ca obiect acțiune în constatare, cerere formulată de reclamanții B.V., cu domiciliul în Năvodari, ..., jud. Constanța, și O.L., cu domiciliul în Năvodari, ..., în contradictoriu cu pârâtul U.A.T. Orașul Năvodari, prin Primar, cu sediul în Năvodari, ..., jud. Constanța.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 22.02.2017, fiind consemnate în cuprinsul încheierii de ședință întocmite la acel termen, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de 02.03.2017, când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

I N S T A N Ț A:

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 09.06.2016, sub nr. ..., astfel cum obiectul și procedura de judecată aplicabilă acesteia a fost precizat, respectiv stabilită în ședința publică din data de 09.11.2016 și astfel cum câtimea obiectului acesteia a fost precizată în ședința publică din data de 22.02.2017, reclamanții B.V. și O.L. au solicitat instanței ca, în contradictoriu cu pârâtul Orașul Năvodari, prin Primar, să:

- constate că aceștia au dobândit, prin efectul prescripției achizitive de lungă durată, dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 900 m.p., situat în orașul Năvodari, ..., județul Constanța.

- constate că aceștia au dobândit, prin efectul accesiunii imobiliare artificiale, dreptul de proprietate asupra construcțiilor edificate pe terenul în suprafață de 900 m.p., situat în orașul Năvodari, ..., județul Constanța, constând în locuință cu anexe gospodărești, în suprafață construită de 105 m.p.;

În motivare, s-a învederat că reclamanții, începând cu anul 1964-1965, împreună cu autorii acestora, B.F. și B.A., părinții lor, au stăpânit întregul teren în suprafață de 900 m.p., situat în orașul Năvodari, ..., județul Constanța, pe care, imediat după ... edificat, prin forțe proprii, o locuință cu anexe gospodărești, în suprafață construită de 105 m.p.

S-a mai arătat că, ulterior decesului autorilor reclamanților, aceștia au dezbătut succesiunea rămasă de pe urma acestora, fiind singurii moștenitori ai defuncților lor părinți, dobândind întreaga masă succesorală rămasă de pe urma acestora și, astfel, continuând să stăpânească terenul în litigiu, în aceleași limite materiale precum cele actuale, în mod public, continuu, neîntrerupt, netulburați de nimeni și sub nume de proprietar, achitând la primărie toate taxele și impozitele aferente acestuia, fiind cunoscuți în comunitate ca adevărați proprietari.

În drept, au fost invocate prevederile art. 492, art. 1846, art. 1847, art. 1860 și ale art. 1890 C. civ. din 1864.

În probațiune, a fost solicitată încuviințarea și administrarea probei cu înscrisuri, a probei cu 2 martori și a probei cu expertiza imobiliară, fiind depuse în acest sens, alăturat cererii introductive, înscrisuri în fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul.

Cererea a fost legal timbrată, la dosar fiind depusă dovada de achitare a taxei judiciare de timbru datorate, în cuantum de 3.785,42 lei, stabilită în temeiul art. 3 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și al art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru - pentru capătul de cerere având ca obiect uzucapiune - având în vedere că, potrivit certificatului de atestare fiscală, imobilul teren, obiect al prezentei cereri de chemare în judecată, nu are o valoare impozabilă, valoarea acestuia se stabilește în temeiul art. 31 alin. (3) teza a II-a din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, prin raportare la grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale proprietăților imobiliare aferente anului 2016 - valoarea pe metru pătrat fiind de 33 euro (conform celor comunicate de notarul public), curs B.N.R. de schimb leu/euro aplicabil în data de 09.06.2016 - 4,5125 lei/euro - data introducerii cererii, valoarea în lei a imobilului teren în suprafață de 900 m.p. fiind de 134.021,25 lei.

De asemenea, și capătul de cerere având ca obiect accesiune a fost legal timbrat, la dosar fiind depusă dovada plății taxei judiciare în cuantum de 2.326,68 de lei, stabilită în temeiul art. 3 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 31 alin. (3) teza I și al art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre - prin raportare la valoarea impozabilă a construcțiilor ce fac obiect al acestuia - 61.084 lei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...