Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 447/2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis (DSM 5750) și Bacillus licheniformis (DSM 5749) ca aditiv în hrana scroafelor, a purceilor înțărcați, a porcilor pentru îngrășare, a vițeilor pentru creștere și a curcanilor pentru îngrășare și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1453/2004, (CE) nr. 2148/2004 și (CE) nr. 600/2005 (titularul autorizației: Chr. Hansen A/S) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0447

În vigoare de la 15 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(1), în special articolul 9 alineatul (2),

(1) JO L 268, 18.10.2003.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor și stabilește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului(2).

(2) Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970).

(2) Preparatul de Bacillus subtilis (DSM 5750) și Bacillus licheniformis (DSM 5749) a fost autorizat pe termen nelimitat, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditiv în hrana scroafelor prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei(3), ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrășare și a purceilor prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei(4) și ca aditiv în hrana curcanilor pentru îngrășare și a vițeilor prin Regulamentul (CE) nr. 600/2005 al Comisiei(5). Preparatul respectiv a fost ulterior înscris în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...