Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 446/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile
Număr celex: 32017D0446

În vigoare de la 15 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

(1) Aprobarea din 15 februarie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Prin Decizia 80/271/CEE (2), Consiliul a aprobat încheierea Acordului GATT privind comerțul cu aeronave civile (denumit în continuare "acordul").

(2) Decizia 80/271/CEE a Consiliului din 10 decembrie 1979 privind încheierea acordurilor multilaterale rezultate în urma negocierilor comerciale din perioada 1973-1979 (JO L 71, 17.3.1980).

(2) Semnatarii acordului, prin intermediul reprezentanților lor, au convenit la Geneva, la data de 5 noiembrie 2015, deschiderea spre acceptare a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile (denumit în continuare "protocolul") de transpunere în anexa la acord a modificărilor introduse în versiunea din 2007 a Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor.

(3) Protocolul ar trebui să fie aprobat,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...