Prim-ministru

Decizia nr. 265/2017 privind stabilirea atribuțiilor domnului Marin Nițu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vederea propunerea formulată de Ministerul Mediului prin Adresa nr. 30.759/L.O. din 13 martie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/4.814/M.B. din 14 martie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. - Modificări (1)

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Nițu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuții ce intră în sfera de competență a Ministerului Mediului. Fișa de descriere a atribuțiilor și responsabilităților și a modului de raportare a activității desfășurate se stabilește prin ordin al ministrului mediului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental și a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, pe bază de pontaj și raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activității pe care o desfășoară, aprobat de ordonatorul de credite și/sau reprezentantul Ministerului Mediului. Evaluarea anuală se realizează, în condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activității desfășurate.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc

București, 15 martie 2017.

Nr. 265.

;
se încarcă...