Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 15/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. -

În anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, la punctul II, subpunctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

8. Perioada de regularizare a valorii contribuției bănești/tarifului pentru anul 2016 este cuprinsă între 1 martie-15 martie 2017, având în vedere faptul că raportarea lunii decembrie se face în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia de monitorizare a pieței de gaze naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2013, cu excepția titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale, de transport al gazelor naturale și de distribuție a gazelor naturale pentru care perioada de regularizare a valorii contribuției bănești/tarifului este cuprinsă între 1 mai-15 mai 2017. Pentru titularii licențelor de operare a conductelor din amonte și pentru titularii licențelor de furnizare GPL, GNL, biogaz/biometan sau GNC/GNCV, perioada de regularizare a valorii tarifului este cuprinsă între 1 martie-15 martie 2017, luând în considerare cantitățile realizate în anul 2016, declarate până în data de 31 ianuarie 2017. Declarația se transmite prin e-mail la adresa anre@anre.ro, prin fax nr. 021-312.43.65 sau prin poștă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, București, sectorul 2, cod poștal 020995."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 15 martie 2017.

Nr. 15.

;
se încarcă...