Senatul României

Hotărârea nr. 22/2017 privind înființarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 77 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se înființează Comisia specială pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, denumită în continuare Comisie.

Art. 2. -

(1) Componența nominală a Comisiei, precum și conducerea acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Senatorii desemnați ca membri ai Comisiei își păstrează și calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Senatului.

Art. 3. -

Comisia prevăzută la art. 1 va elabora, în termen de 90 de zile, un raport care va fi înaintat Biroului permanent al Senatului.

Art. 4. -

Ședințele Comisiei se vor desfășura în spațiile Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală și ale Comisiei pentru afaceri europene.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

București, 13 martie 2017.

Nr. 22.

ANEXĂ

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția
1. Gabriela Crețu președinte
2. Barna Tanczos vicepreședinte
3. Cătălin Dumitru Toma secretar
4. Orlando Eugen Teodorovici membru
5. Allen Coliban membru
6. Iustin Talpoș membru
7. Lucian Trufin membru
8. Gheorghe Baciu membru
9. Costel Șoptică membru
10. Vasilică Toma membru
11. Silvia-Monica Dinică membru
;
se încarcă...