Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 437/2017 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 20 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Fondul de premiere alocat extragerilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 3 alin. (1) este de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere ocazională.

(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câștigului aferent unui bon fiscal, în condițiile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 10 martie 2017.

Nr. 437.

;
se încarcă...