Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 36 alin. (1) lit. p) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,

având în vedere art. 29, art. 44 alin. (1) și art. 48 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 22 februarie 2017, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali și Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu

București, 22 februarie 2017.

Nr. 4.

ANEXĂ

REGULAMENT
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel

;
se încarcă...