Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 5/2017 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 19 și ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 22 februarie 2017, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se convoacă Conferința ordinară anuală a Camerei Consultanților Fiscali în data de 22 aprilie 2017, denumită în continuare conferința.

Art. 2. -

La lucrările conferinței pot participa membrii Camerei Consultanților Fiscali care și-au îndeplinit la termen toate obligațiile față de aceasta, respectiv: depunerea declarațiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanță fiscală, achitarea cotizațiilor fixe și variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.

Art. 3. -

Pentru o bună organizare a lucrărilor conferinței, membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot sunt rugați să confirme participarea până la data de 14 aprilie 2017, pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2017@ccfiscali.ro

Art. 4. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu

București, 22 februarie 2017.

Nr. 5.

;
se încarcă...