Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 454/2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru patru producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive
Număr celex: 32017R0454

În vigoare de la 16 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare "tratatul"),

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare "regulamentul antidumping de bază"), în special articolul 8,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare "regulamentul antisubvenție de bază"), în special articolul 13,

informând statele membre,

întrucât:

A. ANGAJAMENTUL ȘI ALTE MĂSURI EXISTENTE

(1) Prin Regulamentul (UE) nr. 513/2013, Comisia Europeană (denumită în continuare "Comisia") a instituit o taxă antidumping provizorie la importurile în Uniunea Europeană (denumită în continuare "Uniunea") de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (denumite în continuare "module") și componentele lor cheie (și anume celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumită în continuare "RPC").

(2) Un grup de producători-exportatori a mandatat Camera de Comerț a Chinei pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice (denumită în continuare "CCCME") să prezinte Comisiei un angajament de preț în numele lor, ceea ce CCCME a făcut. Din termenii respectivului angajament de preț reiese în mod clar că acesta constituie un pachet de angajamente de preț individuale pentru fiecare producător-exportator, care este, din motive practice de administrare, coordonat de CCCME.

(3) Prin Decizia 2013/423/UE, Comisia a acceptat respectivul angajament de preț în ceea ce privește taxa antidumping provizorie. Prin Regulamentul (UE) nr. 748/2013, Comisia a modificat Regulamentul (UE) nr. 513/2013 pentru a introduce modificările tehnice necesare ca urmare a acceptării angajamentului în ceea ce privește taxa antidumping provizorie.

(4) Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile în Uniune de module și de celule originare sau expediate din RPC (denumite în continuare "produsele în cauză"). Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013, Consiliul a instituit, de asemenea, o taxă compensatorie definitivă la importurile produselor în cauză în Uniune.

(5) În urma notificării unei versiuni modificate a angajamentului de preț de către un grup de producători-exportatori (denumiți în continuare "producătorii-exportatori") împreună cu CCCME, Comisia a confirmat, prin Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE, acceptarea angajamentului de preț astfel cum a fost modificat (denumit în continuare "angajamentul") pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive. Anexa la decizia menționată prezintă lista producătorilor-exportatori pentru care a fost acceptat angajamentul, printre care:

(a) GCL System Integration Technology Co. Ltd, împreună cu societățile sale afiliate din RPC, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B850 ("GCL Technology");

(b) Hareon Solar Technology Co. Ltd, împreună cu societățile sale afiliate din RPC și din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B842 ("Hareon Solar");

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...