Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

Decizia nr. 36/17/COL privind lipsa respectării efective a actului menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora [2017/457]
Număr celex: E2017C0036

În vigoare de la 16 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

având în vedere actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European ("Acordul privind SEE")

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(1), astfel cum a fost modificat (denumit în continuare "actul"),

(1) JO L 79, 19.3.2008.

astfel cum a fost adaptat la Acordul privind SEE prin Protocolul 1 la acesta, în special articolul 11 alineatul (2) din act,

având în vedere articolul 5 din Decizia nr. 3/2012/SC a Comitetului permanent din 26 octombrie 2012 de stabilire a procedurilor pentru comitetele care asistă Autoritatea AELS de Supraveghere în exercitarea funcțiilor sale în conformitate cu articolul 3 din Protocolul 1 la Acordul între statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție,

după consultarea Comitetului AELS pentru transporturi,

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...