Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 450/2017 de autorizare a introducerii pe piață a lactitolului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 1576] (Numai textul în limba engleză este autentic)
Număr celex: 32017D0450

În vigoare de la 15 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi, în special articolul 7,

întrucât:

(1) La data de 16 martie 2015, societatea DuPont Nutrition Biosciences ApS a înaintat o cerere către autoritățile competente din Danemarca în vederea introducerii lactitolului pe piața Uniunii ca ingredient alimentar nou, în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 258/97. În cererea sa, societatea propune ca lactitolul să fie utilizat în aceleași categorii de produse alimentare și la aceleași niveluri de utilizare care se aplică în prezent atunci când lactitolul este folosit ca aditiv alimentar în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2) La 1 iulie 2015, organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Danemarca a emis un raport de evaluare inițială. În raportul de evaluare, organismul respectiv a ajuns la concluzia că lactitolul, în condițiile de utilizare propuse de solicitant, îndeplinește criteriile privind ingredientele alimentare noi prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...