Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 449/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaizecea sesiuni a Comisiei privind stupefiantele cu privire la modificarea tabelelor de substanțe anexate la Convenția unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, și la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971
Număr celex: 32017D0449

În vigoare de la 15 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Convenția unică a Organizației Națiunilor Unite (ONU) asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972 (denumită în continuare "Convenția asupra stupefiantelor"), a intrat în vigoare la 8 august 1975.

(2) În temeiul articolului 3 din Convenția asupra stupefiantelor, Comisia privind stupefiantele poate decide să adauge substanțe în tabelele anexate la convenția menționată. Aceasta poate introduce modificări ale tabelelor numai în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), dar poate, de asemenea, să decidă să nu opereze modificările recomandate de OMS.

(3) Convenția ONU asupra substanțelor psihotrope din 1971 (denumită în continuare "Convenția asupra substanțelor psihotrope") a intrat în vigoare la 16 august 1976.

(4) În temeiul articolului 2 din Convenția asupra substanțelor psihotrope, Comisia privind stupefiantele poate decide să adauge sau să elimine substanțe din tabelele anexate la convenția menționată, pe baza recomandărilor OMS. Aceasta dispune de o vastă putere de apreciere în ceea ce privește luarea în considerare a condițiilor economice, sociale, juridice, administrative și a altor factori, dar nu poate acționa în mod arbitrar.

(5) Modificările aduse tabelelor anexate la ambele convenții au efecte directe asupra domeniului de aplicare a dreptului Uniunii în domeniul controlului drogurilor. Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului(1) se aplică substanțelor enumerate în tabelele anexate la Convenția asupra stupefiantelor și la Convenția asupra substanțelor psihotrope. Decizia 2005/387/JAI a Consiliului(2) nu se aplică substanțelor enumerate în tabelele anexate la Convenția asupra stupefiantelor sau la Convenția asupra substanțelor psihotrope. Așadar, orice modificare a tabelelor anexate la convențiile menționate este încorporată direct în normele comune ale Uniunii.

(1) Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004).

(2) Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive (JO L 127, 20.5.2005).

(6) Cu ocazia celei de a șaizecea sesiuni care urmează să se desfășoare în perioada 13-17 martie 2017 la Viena, Comisia privind stupefiantele ar trebui să decidă cu privire la adăugarea a zece noi substanțe în tabelele anexate la convenții.

(7) Uniunea nu este parte la convențiile ONU în cauză. Aceasta are statut de observator în cadrul Comisiei privind stupefiantele, în cadrul căreia, în prezent, 12 state membre sunt membre cu drept de vot. Prin urmare, este necesar ca statele membre să exprime poziția Uniunii cu privire la modificarea tabelelor de substanțe anexate la Convenția privind stupefiantele și la Convenția asupra substanțelor psihotrope.

(8) Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul următoarei sesiuni a Comisiei privind stupefiantele se referă numai la modificarea tabelelor de substanțe în conformitate cu convențiile. Alte aspecte decât modificarea tabelelor de substanțe nu fac obiectul prezentei decizii și vor fi gestionate de statele membre prin coordonare în marja sesiunii Comisiei privind stupefiantele, după caz. Prezenta decizie nu aduce atingere delimitării competențelor între Uniune și statele membre cu privire la alte aspecte legate de convenții.

(9) La 2 decembrie 2016, OMS a recomandat secretarului general al ONU să se adauge două noi substanțe în tabelul I anexat la Convenția asupra stupefiantelor și opt noi substanțe în tabelul II anexat la Convenția asupra substanțelor psihotrope.

(10) În conformitate cu evaluarea efectuată de Comitetul de experți privind dependența de droguri al OMS (denumit în continuare "Comitetul de experți"), substanța U-47700 [3,4-dicloro-N-(2-dimetilamino-ciclohexil)-N-metilbenzamidă] este un compus susceptibil să antreneze dependență și efecte nefaste similare celor ale opioidelor controlate cum ar fi morfina și substanța AH-7921, care sunt incluse în tabelul I anexat la Convenția asupra stupefiantelor. Substanța nu are o utilizare terapeutică înregistrată, iar utilizarea acesteia a provocat decese. Există suficiente dovezi care să indice că se face sau este probabil să se facă abuz de această substanță și că aceasta poate deveni o problemă de sănătate publică și socială care să justifice plasarea substanței sub control internațional. În consecință, OMS recomandă ca U-47700 să fie introdusă în tabelul I anexat la Convenția asupra stupefiantelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...