Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 22 februarie 2017, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, Secretariatul general și direcțiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012, cu modificările ulterioare, precum și toate prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu

București, 22 februarie 2017.

Nr. 3.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

;
se încarcă...