Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 282/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul și însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimației nominale de control, precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control utilizate de aceștia

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 alin. (5) și art. 24 alin. (4) din "Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier", prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind modelul și însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimației nominale de control, precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control utilizate de aceștia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.318/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul și însemnele uniformei inspectorilor, dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum și a modelului legitimației nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 5 septembrie 2012.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Alexandru Răzvan Cuc

București, 1 martie 2017.

Nr. 282.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind modelul și însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimației nominale de control, precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control utilizate de aceștia

;
se încarcă...