Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 877/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

În anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 «Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2016, după poziția nr. 30 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 31, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumire creanță fiscală Temei legal
"31 Impozit specific unor activități art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități"

Art. II. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 9 martie 2017.

Nr. 877.

;
se încarcă...