Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Hotărârea nr. 18/2017 privind cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de protecție a victimelor străzii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 51 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 36 alin. (5), (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 1 martie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Contribuția asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, denumită în continuare asigurarea RCA, la Fondul de protecție a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, aferentă trimestrului I al anului 2017, este stabilită la cota procentuală de 2,00% din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.

(2) Sumele ce reprezintă contribuția asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau până în următoarea zi lucrătoare. În documentele de plată a contribuțiilor la Fond trebuie să se precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 2. -

(1) Pentru nevirarea la termen a contribuțiilor la Fond se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit reglementărilor legale aplicabile în materia colectării creanțelor bugetare.

(2) Majorările de întârziere se virează în contul Fondului.

(3) Documentele de plată privind majorările de întârziere trebuie să precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 3. -

(1) Fondul are obligația urmăririi încasării contribuției, respectării prevederilor legale privind calculul contribuției datorate, precum și al majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a acesteia.

(2) Fondul va prezenta Autorității de Supraveghere Financiară, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contribuția la Fond și la majorările de întârziere datorate.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2016 privind cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de protecție a victimelor străzii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 18 aprilie 2016.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 7 martie 2017.

Nr. 18.

;
se încarcă...