Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 393/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0393

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în special articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014, operatorii de decontare și autoritățile competente trebuie să raporteze și să transmită informații referitoare la decontările internalizate utilizând formulare, modele și proceduri standard. Trebuie utilizate formulare, modele și proceduri standard și atunci când autoritățile competente informează Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu privire la orice risc potențial care rezultă din activitatea de decontare.

(2) Pentru a facilita punerea în aplicare a procedurilor și proceselor legate de cerințele de raportare referitoare la decontările internalizate în raport cu toți participanții de pe piață și pentru a reduce la minimum costurile asociate, informațiile ar trebui să fie furnizate cu ajutorul codurilor indicate în standardele publicate de Organizația Internațională de Standardizare, în cazul în care sunt disponibile astfel de coduri.

(3) Pentru a facilita procesarea consecventă și eficientă a unor volume mari de date, rapoartele ar trebui transmise într-un format care poate fi citit de calculator.

(4) Cerințele de raportare prevăzute în prezentul regulament pot necesita schimbări semnificative ale sistemelor IT, testări de piață și ajustări la mecanismele juridice ale instituțiilor vizate. Prin urmare, este necesar ca aceste instituții să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se pregăti în vederea aplicării acestor cerințe.

(5) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...