Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 438/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active abamectin (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0438

În vigoare de la 14 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directiva 2008/107/CE a Comisiei a inclus substanța activă abamectin ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului pentru utilizarea ca acaricid și ca insecticid. Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE se consideră a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt enumerate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

(2) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 29 august 2013, producătorul substanței active Syngenta Crop Protection AG a transmis o cerere statului membru raportor desemnat, Țările de Jos, solicitând o modificare a condițiilor de aprobare a substanței abamectin pentru a prevedea utilizarea acestuia ca nematocid. În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, la 18 martie 2014, Țările de Jos i-au notificat solicitantului, celorlalte state membre, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") și Comisiei că cererea a fost considerată admisibilă.

(3) Statul membru raportor desemnat a evaluat noua utilizare a substanței active abamectin în ceea ce privește efectele sale potențiale asupra sănătății umane și animale și asupra mediului, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și a prezentat Comisiei și autorității un proiect de raport de evaluare la data de 14 aprilie 2015. În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul respectiv, solicitantului i s-au cerut informații suplimentare. Țările de Jos au evaluat informațiile suplimentare și au prezentat Comisiei și autorității un proiect actualizat de raport de evaluare la 15 februarie 2016.

(4) La 29 aprilie 2016, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa(1) cu privire la posibilitatea ca noile utilizări ale substanței active abamectin să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. La 7 decembrie 2016, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale proiectul de act adițional la raportul de examinare pentru substanța abamectin, precum și un proiect de regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...