Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 766/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (2) și (3), art. 22, 23, 27, 28, art. 39 lit. a), b) și d) și art. 233 alin. (4) lit. a), b) și d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 2 alin. (5) și (6), art. 8-11, 13-18, 191-196, 250, 251 și 254 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, ale art. 8, 12, 15, 24, 25, 27, 313-316 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 55 pct. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 55 lit. c) și d), art. 57 alin. (2), art. 58-72, 84, 85, 87-90, din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.002/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 21 decembrie 2009.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 16 februarie 2017.

Nr. 766.

ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun

;
se încarcă...