Guvernul României

Hotărârea nr. 115/2017 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2017-2019

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 167 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Planul național de paturi pentru perioada 2017-2019, după cum urmează:

a) pentru anul 2017, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 119.579; Puneri în aplicare (1)

b) pentru anul 2018, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 119.579;

c) pentru anul 2019, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 119.579.

(2) Numărul total de paturi la nivel național prevăzut la alin. (1) include paturile din secțiile de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute, respectiv pentru afecțiuni cronice.

(3) Numărul total de paturi la nivel național prevăzut la alin. (1) include și paturile din sanatorii și preventorii.

(4) Numărul total de paturi aprobat la nivel național prevăzut la alin. (1) nu include numărul de paturi aprobate pentru pacienții care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate și nici numărul de paturi din penitenciarele-spital.

Art. 2. -

Detalierea pe județe a numărului total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății, cu acordul prealabil al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, respectiv al ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

(1) Numărul total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele publice, indiferent de subordonare, cu spitalele private, precum și cu sanatoriile și preventoriile din România, în condițiile prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare.

(2) Numărul de paturi aprobate pentru pacienții care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, precum și numărul de paturi din penitenciarele-spital se contractează separat cu casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 8 martie 2017.

Nr. 115.

;
se încarcă...