Guvernul României

Hotărârea nr. 113/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 101.445, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 București, ca urmare a finalizării unor lucrări de modernizare "Instalație de paratrăsnet și împământare pentru imobilul 45-286 UM 0596 București", potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă divizarea nr. MFP 101.445, la care sunt înscrise două imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 București, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2, și se acordă un nou număr MFP pentru imobilul înscris în extrasul de carte funciară nr. 227162.

Art. 3. -

Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 8 martie 2017.

Nr. 113.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 București, a cărui valoare de inventar se modifică, drept urmare a finalizării unor lucrări de modernizare

Nr. MFP Cod de clasificație Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoare contabilă (lei)
101.445 8.19.01 45-286 Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0596 București
(CUI) 13964180
Municipiul București, sectorul 6 7.394.706,68

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 București, rezultate în urma divizării nr. MFP 101.445

Nr. MFP Cod de clasificație Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoare contabilă (lei)
101.445 8.19.01 45-286 Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0596 București
(CUI) 13964180
Municipiul București, sectorul 6 5.427.599,41
Ministerul Finanțelor Publice va atribui număr de înregistrare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 8.19.01 45-376 Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0596 București
(CUI) 13964180 CF nr. 227162
Municipiul București, sectorul 6 1.967.107,27
;
se încarcă...