Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 29 septembrie 2016 și la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului "Reforma educației timpurii în România"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Către: Domnul Thierry Poirel, director general

Direcția Generală pentru Împrumuturi și Dezvoltare Socială

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331.47.55.37.52

29 septembrie 2016

Referitor: Împrumut nr. F/P 1.573(2006) - "Proiectul privind reforma educației timpurii"

Stimate domnule Poirel,

Principalul obiectiv al proiectului menționat mai sus a fost acela de a îmbunătăți infrastructura în educația timpurie din România, cu scopul de a reduce dezechilibrele de calitate a educației dintre zonele sărace și zonele urbane.

În consecință, inițial au fost avute în vedere 750 de grădinițe pentru a fi reabilitate, consolidate, extinse sau construite.

În prezent, 239 de grădinițe noi se află în diferite stadii: 109 au fost finalizate, 84 sunt în curs de execuție și 38 sunt în proces de licitare.

Restul de 557 de grădinițe din cele avute în vedere inițial nu pot fi finalizate până la sfârșitul anului calendaristic curent (31 decembrie 2016) și în bugetul existent. Totodată, vă rugăm să notați că multe grădinițe au fost deja reabilitate, consolidate sau extinse de către autoritățile locale, utilizând fonduri europene.

Acesta a fost motivul pentru care proiectul a fost orientat în principal către construcția de grădinițe noi, care nu pot fi finanțate din fonduri europene, asigurându-se sinergia cu celelalte surse care finanțează grădinițe.

Pentru a ne menține în costul inițial al proiectului se impune revizuirea numărului de grădinițe de la 750 la aproximativ 380, extinderea cu 3 ani a graficului lucrărilor și modificarea modului de împărțire a costurilor pe elemente bugetare.

În același timp va crește ușor numărul de directori, profesori și alte categorii de personal instruit în lucrul cu copiii, ce utilizează materialele de predare/învățare oferite în cadrul proiectului, combinate cu metode noi de predare.

În baza celor de mai sus, la solicitarea Ministerului Educației Naționale și a Cercetării Științifice (fostul Minister al Educației, Cercetării și Tineretului) și pe baza informațiilor furnizate de către acesta, vă rugăm să fiți de acord cu modificarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut mai sus menționat. Această amendare va consta în modificarea unor paragrafe ce vor avea textul de mai jos, restul anexei 1 rămânând neschimbat:

"

ANEXA Nr. 1

Descrierea proiectului

. . . . . . . . . .
II. Domenii de intervenție.
Lucrări planificate Componenta 1: Reabilitarea grădinițelor și dezvoltarea infrastructurii
Componenta 1 va îmbunătăți calitatea infrastructurii în aproximativ 380 de grădinițe care ce vor primi copii cu vârste
cuprinse între 3 și 7 ani. Vor fi acoperite următoarele activități:
construirea de clădiri noi pentru grădinițe ce sunt în prezent amplasate în clădiri ce fac obiectul legii privind retrocedarea sau în clădiri improprii;
pe lângă lucrările de infrastructură precizate mai sus, în toate grădinițele noi se vor asigura utilitățile de bază (sisteme de încălzire și de curent electric, apă curentă și salubrizare) și mobilier, zone exterioare destinate activităților de recreere ce vor fi dotate cu instalații ce răspund exigențelor în materie de siguranță.
Componenta 2: Dezvoltarea profesională și pregătirea personalului
Obiectivul acestei componente este acela de a dezvolta abilitățile unui număr de aproximativ 65.000 de angajați care lucrează în educația timpurie, cuprinzând în jur de 43.000 de educatori, în jur de 19.000 de angajați ai centrelor de îngrijire pe timp de zi, îngrijitori/asistente medicale/personal medical, și în jur de 3.200 de manageri de grădinițe și părinți. Programul de pregătire se va desfășura la nivel local și va cuprinde toate grădinițele de pe teritoriul țării.
. . . . . . . . . .
Detalierea estimativă a costului: în EUR
Servicii arhitecturale și de proiectare 7.063.957
Lucrări de construcții civile (construcția și reabilitarea grădinițelor) 56.032.519
Bunuri (utilități și mobilier, materiale, jocuri pentru grădinițe, echipamente pentru sălile multisenzoriale, CRED și UMP-uri, vehicule pentru UMP-uri) 15.172.346
Servicii și pregătire (instruire educatori, asistență tehnică, instruire pentru UMP-uri, informarea opiniei publice și SIM) 5.190.922
Administrare proiect (autorizații și permise, salariile personalului UMP-urilor și costurile curente ale acestora) 4.845.048
Total 88.304.792
. . . . . . . . . .
IV. Graficul lucrărilor: 2006-2019
. . . . . . . . . .
Efecte sociale (pe domenii de intervenție): Pe baza listei de grădinițe elaborate pe parcursul evaluării și implementării proiectului, se estimează că aproximativ 26.000 de copii din circa 380 de grădinițe repartizate pe tot cuprinsul țării vor beneficia de lucrările de dezvoltare a infrastructurii. Selecția grădinițelor beneficiare va contribui la reducerea cazurilor de dezechilibre predominante în ceea ce privește calitatea infrastructurii între zonele rurale sărace și zonele urbane, deoarece grădinițele incluse în sfera proiectului vor fi în cea mai mare parte localizate în zonele rurale sărace sau în orașele mici defavorizate.
În ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane, proiectul este conceput astfel încât să se adreseze necesităților de instruire a aproximativ 65.000 de angajați și va crește de asemenea gradul de conștientizare a problemelor legate de educația timpurie în rândul părinților. Atât componenta de infrastructură, cât și cea de pregătire profesională vor ține cont de nevoile speciale ale copiilor cu dizabilități.
Pe ansamblu, toți copiii înscriși la grădinițe vor beneficia de materiale de predare și învățare ce vor fi puse la dispoziția tuturor grădinițelor din țară.
Dezvoltarea sistemului de management educațional și crearea infrastructurii-suport și a serviciilor speciale de educare și dezvoltare cu concentrare pe copii cu nevoi speciale vor contribui la îmbunătățirea continuă a calității serviciilor asigurate în cadrul sistemului."

În speranța că solicitarea noastră se va bucura de înțelegerea și sprijinul dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

Cu stimă,
Gyorgy Attila,
secretar de stat

BDCE, BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcția Generală pentru Împrumuturi și Dezvoltare Socială

Domnului Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

București, sectorul 5, România

Paris, 14 noiembrie 2016

Subiect: F/P 1.573 (2006) "Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie" - Amendament la Acordul-cadru de împrumut datat 26 iulie 2007

Suma aprobată a împrumutului: 66.800.000 euro

Stimate domnule Gyorgy,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră datate 29 septembrie 2016 de a reduce obiectivele proiectului și a amenda anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut menționat mai sus, BDCE nu are nicio obiecție față de modificările propuse și confirmă următoarele:

- Componenta 1: Reabilitarea grădinițelor și dezvoltarea infrastructurii va îmbunătăți calitatea infrastructurii în aproximativ 380 de grădinițe care vor primi copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani. Activitățile acoperite vor fi construirea de clădiri noi pentru grădinițe, asigurarea utilităților de bază și a mobilierului, dotarea cu zone exterioare destinate activităților recreaționale echipate cu instalații ce răspund exigențelor în materie de siguranță.

- Obiectivul Componentei 2: Dezvoltarea profesională și pregătirea personalului este acela de a dezvolta abilitățile unui număr de aproximativ 65.000 de angajați care lucrează în educația timpurie, cuprinzând în jur de 43.000 de educatori, în jur de 19.000 de angajați ai centrelor de îngrijire pe timp de zi, îngrijitori/asistente medicale/personal medical, și în jur de 3.200 de manageri de grădinițe și părinți.

. . . . . . . . . .

- Detalierea estimativă a costului se modifică după cum urmează (în EUR):

Servicii arhitecturale și de proiectare 7.063.957
Lucrări de construcții civile 56.032.519
Bunuri 15.172.346
Servicii și pregătire 5.190.922
Administrare proiect 4.845.048
Total 88.304.792

. . . . . . . . . .

- Graficul lucrărilor se extinde: 2006-2019

. . . . . . . . . .

- Efectele sociale ale proiectului se modifică în conformitate cu beneficiarii estimați: aproximativ 26.000 de copii din circa 380 de grădinițe vor beneficia de lucrări; proiectul se va adresa necesităților de instruire a aproximativ 65.000 de angajați și părinți.

Așteptăm cu interes continuarea strânsei noastre colaborări în finalizarea proiectului.

Cu stimă,
Director de departament
Melanie Wieschollek-Lacroix
(semnătură indescifrabilă)
Director general
Thierry Poirel
(semnătură indescifrabilă)

În copie doamnei Carmen Ghiță, Ministerul Finanțelor Publice

;
se încarcă...