Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 430/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1713 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2016/2017, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1810
Număr celex: 32017R0430

În vigoare de la 11 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 139 alineatul (2) și articolul 144 primul paragraf litera (g),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului, în special articolul 7e coroborat cu articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...