Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 429/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatinus (clasificat anterior ca Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (clasificat anterior ca Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) și endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) ca aditiv furajer pentru toate speciile aviare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 358/2005 și (CE) nr. 1284/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 516/2010 (titularul autorizației: Kemin Europa NV) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0429

În vigoare de la 11 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor și stabilește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului.

(2) Preparatul de endo-1,3 (4) -beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatinus (clasificat anterior ca Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (clasificat anterior ca Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) și endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) a fost autorizat pe termen nelimitat în conformitate cu Directiva 70/524/CEE ca aditiv furajer pentru puii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 358/2005 al Comisiei, pentru curcanii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 1284/2006 al Comisiei și pentru găinile ouătoare prin Regulamentul (UE) nr. 516/2010 al Comisiei. Preparatul respectiv a fost ulterior înscris în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7 din respectivul regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea preparatului de endo-1,3 (4) -beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatinus (clasificat anterior ca Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (clasificat anterior ca Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) și endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășare, curcani pentru îngrășare și găini ouătoare și, în conformitate cu articolul 7 din regulamentul menționat, în vederea unei noi autorizări ca aditiv furajer pentru toate speciile aviare. Solicitantul a cerut ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria de aditivi "aditivi zootehnici". Cererea a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...