Guvernul României

Hotărârea nr. 109/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituție subordonată Ministerului Sănătății

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Sănătății își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 8 martie 2017.

Nr. 109.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituție subordonată Ministerului Sănătății, ale căror valori de inventar se actualizează

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare a imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administrator: Sanatoriul de Nevroze Predeal (CUI 4580431)
143801 8.28.13 Gheretă poartă Pereți din zidărie, învelitoare țiglă, sobă cu gaz metan, suprafață 5,70 mp România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 3.033
143804 8.28.13 Gheretă poartă Pereți din zidărie cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, încălzire sobă cu gaz metan, suprafață 5,70 mp România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 3.152
143807 8.28.10 Centrală termică pavilion II Structură din zidărie portantă, planșeu suport lemn cu tablă, învelitoare tablă, suprafață 63 mp România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 36.421
143809 8.25.01 Pavilion III Pereți din zidărie cu planșeu din beton, acoperiș din tablă, pardoseli din parchet, grupuri sanitare, încălzire centrală, centrală termică proprie cu gaz metan, demisol + P + E, suprafață 1.000 mp România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 1.710.482
143814 8.25.01 Împrejmuire panouri plasă Împrejmuire panouri plasă de sârmă montate pe rame de oțel fixate pe stâlpi din oțel profilat și beton, lungime 260 m România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 17.114
143815 8.25.01 Împrejmuire sârmă ghimpată Împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi din lemn, lungime 260 m România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 2.625
143816 8.28.10 Cablaj iluminat exterior Traseu poartă - pavilion I, bloc social, locuință de serviciu, pavilion IV inst. pe stâlpi metalici lungime 710 m România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 7.917
143817 8.28.10 Instalație interioară de gaz metan Tronson I pavilion I - pavilion III bloc social (locuințe serviciu) Pavilion IV clădire administrație, locuințe de serviciu, depozit materiale, ateliere garaj proprietatea lui D. Anghelescu, lungime 560 m
Tronson II regulator magistrala transport gaz metan Pavilion II lungime 455 m tronson III, regulator magistrală transport gaz metan locuințe serviciu, grajd animale, aeriană, lungime 870 m
România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 64.382
143818 8.25.01 Drum asfaltat Permite accesul în pavilion I amenajat în incinta unității pentru circulația autovehiculelor, cu fundație de balast și îmbrăcăminte de asfalt turnat cu o lungime de 274 m România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 32.318
143822 8.28.10 Drenaj platformă În perimetrul pavilionului I România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 14.663
143823 8.28.10 Bazin apă Sursa apă PSI lac PSI pavilion II suprafață 1.000 mp România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 81.307
143824 8.28.10 Bazin apă Sursa apa PSI lac PSI pavilion I și pavilion III, suprafață 3.000 mp România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 76.619
143825 8.28.10 Stație epurare ape menajere 15 l/s construită din beton armat compartimentată în etaje de decantare și filtre biologice România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 22.710
143826 8.28.10 Stație clorinare apă Construcție din zidărie planșeu beton postament beton, încălzire cu sobă cu gaz metan România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 7.064
143827 8.28.10 Stație tratare apă În incinta centralei termice pavilion II România, județul Brașov, orașul Predeal, str. Valea Râșnoavei nr. 8 13.045
;
se încarcă...