Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 427/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/535/EU în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2017) 1482]
Număr celex: 32017D0427

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate, în special articolul 16 alineatul (3) a patra teză,

întrucât:

(1) Având în vedere situația critică a nematodului lemnului de pin (pine wood nematode, PWN) în Portugalia și unele constatări din Spania, în septembrie 2014 a fost creat un grup operativ format din experți din statele membre menit să sprijine Portugalia în acțiunea de izolare a PWN și Spania în acțiunea de eradicare a PWN de pe teritoriile lor respective, prevenind totodată răspândirea PWN pe restul teritoriului Uniunii.

(2) La 22 iunie 2016, grupul operativ pentru PWN a publicat un raport care conține o serie de recomandări. În plus, în cadrul proiectului REPHRAME, s-au obținut date științifice suplimentare (1).

(1) Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health Policy (REPHRAME) - proiect de cercetare al UE nr. 265483.

(3) Este necesar să se introducă o definiție a "plantelor afectate de incendii sau de furtuni", pentru a identifica plantele receptive cărora urmează să li se aplice măsurile respective.

(4) Organizația Europeană pentru Protecția Plantelor a elaborat standarde internaționale cu privire la planurile de urgență. Pentru a asigura coerența cu aceste standarde internaționale (2) și pentru a ameliora claritatea și eficacitatea planurilor de urgență, normele privind planurile de urgență ar trebui să stabilească mai detaliat sarcinile organismelor oficiale responsabile, ale laboratoarelor și ale operatorilor.

(2) OEPP/EPPO 2009, Buletinul OEPP/EPPO 39, 471-474 Generic elements for contingency plans.

(5) Pentru a reduce sarcina administrativă și pentru a ține seama de ameliorarea situației, astfel cum o indică rezultatul controalelor efectuate până în prezent de Portugalia și de Spania, rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Decizia de punere în aplicare a 2012/535/UE a Comisiei ar trebui transmise anual, nu lunar ca până acum. Rezultatele măsurilor luate în temeiul articolelor 6 și 7 din decizia respectivă, dacă este cazul, ar trebui comunicate până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru a se asigura transmiterea la timp a informațiilor relevante cu privire la perioada care precedă începutul sezonului de zbor al vectorului.

(6) Experiența dobândită, atât în Portugalia, cât și în Spania, precum și studiile tehnice și științifice demonstrează că depistarea PWN la pinul cu aspect sănătos este extrem de improbabilă, în timp ce prelevarea de probe din tulpinile tăiate, din reziduurile rămase în urma tăierii și din deșeurile produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori poate fi foarte importantă pentru depistarea prezenței PWN în zonele în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin. Prin urmare, anexele I și II la Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE ar trebui modificate în consecință.

(7) Probele transmise de grupul operativ au confirmat faptul că un incendiu forestier care se produce în timpul sezonului de zbor al vectorului atrage imediat vectori aflați la distanțe mari, pe toată durata incendiului și încă o perioadă de timp după încetarea acestuia. Îndepărtarea și eliminarea plantelor din zonele afectate de incendii nu atenuează această atracție ci, dimpotrivă, pot declanșa riscul unei și mai mari dispersii a vectorilor. Prin urmare, statelor membre ar trebui să li se permită să înceapă tăierea și îndepărtarea plantelor receptive aflate în respectivele zone afectate de incendii înainte de începutul următorului sezon de zbor al vectorului.

(8) Experiența a demonstrat că, pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor disponibile, anchetele efectuate în zonele infestate menționate la punctul 2 din anexa II la Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE ar trebui să se concentreze asupra acelor părți ale zonei infestate care sunt adiacente zonelor tampon, astfel încât să poată fi luate măsurile adecvate pentru a izola PWN în acele părți ale zonelor infestate care sunt considerate focare de infecție și pentru a preveni răspândirea sa în zonele tampon.

(9) Statele membre pot reduce raza suprafețelor de tăiere completă de la 500 m la 100 m dacă, pe baza activităților de anchetă efectuate în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 al FAO (1) și având în vedere capacitatea de dispersie a vectorilor, nu există dovezi ale prezenței vectorilor în acea parte a teritoriului.

(1) Secretariatul Convenției internaționale pentru protecția plantelor (1995), Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4: Cerințe pentru instituirea zonelor indemne.

(10) Experiența a confirmat faptul că este posibil ca tratarea lemnului identificat în zona delimitată în timpul sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se prevede la punctul 8 din anexa I și la punctul 3 litera (c) din anexa II la Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE, să nu fie întotdeauna metoda potrivită pentru a preveni răspândirea PWN în cazul buștenilor colonizați de vectori în cursul anului anterior activităților de anchetă. Prin urmare, statele membre pot decide să distrugă imediat lemnul în cauză la fața locului.

(11) Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE ar trebui modificată în consecință.

(12) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...