Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul de punere în aplicare nr. 402/2017 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud
Număr celex: 32017R0402

În vigoare de la 09 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului din 7 mai 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 748/2014, în special articolul 20 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 7 mai 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2015/735.

(2) La 12 ianuarie 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 2206 (2015) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la șase persoane cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) 2015/735 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2015/735 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2017.

Pentru Consiliu
Președintele
L. GRECH

ANEXĂ

Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos se înlocuiesc cu rubricile următoare:

A. PERSOANE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...