Comisia Europeană

Regulamentul nr. 405/2017 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru sulfoxaflor din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0405

În vigoare de la 09 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE(1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

(1) JO L 70, 16.3.2005.

întrucât:

(1) La 5 iulie 2013, 18 iulie 2014 și 11 iulie 2015, Comisia Codex Alimentarius (CAC) a adoptat limitele maxime de reziduuri Codex Alimentarius (CXL) pentru sulfoxaflor (2) (3) (4).

(2) http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission (Programul comun FAO/OMS privind normele alimentare, Comisia Codex Alimentarius). Apendicele II și III. Sesiunea treizeci și șase. Roma, Italia, 1-5 iulie 2013.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...