Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 414/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud
Număr celex: 32017D0414

În vigoare de la 09 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului din 7 mai 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud și de abrogare a Deciziei 2014/449/PESC, în special articolul 9 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 7 mai 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/740.

(2) La 12 ianuarie 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 2206 (2015) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la șase persoane cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3) Prin urmare, anexa I la Decizia (PESC) 2015/740 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia (PESC) 2015/740 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2017.

Pentru Consiliu
Președintele
L. GRECH

ANEXĂ

Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos se înlocuiesc cu rubricile următoare:

"

A. PERSOANE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...