Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 792/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În aplicarea prevederilor art. 144-152 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

ținând cont de prevederile art. 115-118 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii,

având în vedere prevederile art. 191-193 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în aplicarea art. 10-11 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Normele tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 839/2016 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor și a perimetrelor pentru depozitare temporară și a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 3 martie 2016, se abrogă.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 21 februarie 2017.

Nr. 792.

ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE
de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară

ANEXA Nr. 2

NORME TEHNICE
privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară

;
se încarcă...