Senatul României

Hotărârea nr. 20/2017 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/130 din 2 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

a) Se constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarității și al proporționalității.

b) Se apreciază că:

- Prezenta propunere de directivă stabilește valorile-limită de expunere profesională a lucrătorilor la agenți cancerigeni sau mutageni, la nivelul UE, prin următoarele măsuri specifice:

□ includerea în anexa I la Directiva 2004/37/CE a activităților profesionale care implică expunerea la uleiuri minerale care au fost utilizate în prealabil, în motoarele cu ardere internă, pentru a lubrifia și a răci piesele mobile din motor;

□ stabilirea în anexa III la Directiva 2004/37/CE a unor valori-limită de expunere pentru 5 agenți cancerigeni sau mutageni, precum și a unor completări de observații referitoare la piele pentru 7 agenți cancerigeni.

- La stabilirea valorilor-limită propuse de Comisia Europeană au fost luați în considerare factori de fezabilitate socioeconomică, după discuții ample cu toate părțile interesate.

- În privința României:

□ nu va fi obligată să modifice valorile-limită stabilite la nivel național care sunt mai mici decât cele corespunzătoare de la nivel european, va trebui să se alinieze acelor valori care sunt mai mari decât cele propuse la nivel național pentru următorii agenți: Tricloretilenă, 4,4 - Metilenianilină, 1,2 Dicloretan;

□ a transpus prin două hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 și Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006) prevederile Directivei 2004/37/CE care vor trebui modificate după adoptarea prezentului proiect de directivă.

c) Se consideră important:

Îmbunătățirea protecției sănătății lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la agenți chimici cancerigeni.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului și ale art. 5 lit. f) și art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAIE BĂDĂLĂU

București, 7 martie 2017.

Nr. 20.

;
se încarcă...