Senatul României

Hotărârea nr. 18/2017 referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/136 din 2 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se constată că prezenta propunere de decizie respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

1. Se apreciază:

(i) pe lângă importanța din punct de vedere economic, semnalul politic puternic al Uniunii Europene privind angajamentul de a susține în continuare Republica Moldova în parcursul integrării europene.

2. Se recomandă:

(i) folosirea în textul proiectului de decizie a terminologiei consacrate "Republica Moldova", și nu Moldova;

(ii) ca în stabilirea condiționalităților de acordare a asistenței macrofinanciare, Comisia să ia în considerare specificitățile geopolitice și situația socioeconomică a Republicii Moldova;

(iii) revizuirea corespunzătoare a articolului 1 alineatul (5), a articolului 3 alineatul (2), precum și a articolului 4 alineatul (4), în sensul implicării statelor membre în procesul de monitorizare a îndeplinirii condițiilor ce vor fi prevăzute în Memorandumul de înțelegere și în decizia Comisiei de a reduce, suspenda temporar sau chiar de a anula eliberarea unei tranșe de bani.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei opinii la COM (2017) 14 final în concordanță cu observațiile incluse în prezentul raport.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului și ale art. 5 lit. f) și art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

București, 7 martie 2017.

Nr. 18.

;
se încarcă...