Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 421/2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului
Număr celex: 32017R0421

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare "regulamentul de bază"), în special articolul 18,

întrucât:

A. PROCEDURA

1. Măsuri în vigoare

(1) Consiliul, în urma unei anchete antisubvenție (denumită în continuare "ancheta inițială"), a instituit, prin Regulamentul (CE) nr. 1628/2004, o taxă compensatorie definitivă la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India (denumită în continuare "țara în cauză"), încadrate în prezent la codurile NC ex 8545 11 00 (codul TARIC 8545 11 00 10) și ex 8545 90 90 (codul TARIC 8545 90 90 10).

(2) Consiliul, în urma unei anchete antidumping, prin Regulamentul (CE) nr. 1629/2004, a instituit, de asemenea, taxe antidumping definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India.

(3) În urma unei reexaminări intermediare parțiale ex officio a măsurilor compensatorii, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 1354/2008, a modificat Regulamentele (CE) nr. 1628/2004 și (CE) nr. 1629/2004.

(4) În urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor compensatorii în temeiul articolului 18 din regulamentul de bază, Consiliul, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1185/2010, a extins măsurile compensatorii. În urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping, Consiliul, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1186/2010, a extins măsurile antidumping.

(5) Măsurile compensatorii au luat forma unei taxe ad valorem de 6,3% și de 7,0% pentru importurile de la exportatori desemnați individual, cu un nivel al taxei reziduale de 7,2%.

2. Cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor

(6) În urma publicării unui aviz de expirare iminentă(1) a măsurilor compensatorii în vigoare la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India, Comisia a primit o cerere de reexaminare în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului.

(1) JO C 82, 10.3.2015, p. 4.

(7) Cererea a fost depusă de SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH și GrafTech Switzerland S.A. (denumite în continuare "solicitanții"), care reprezintă peste 25% din producția totală a Uniunii de anumite sisteme de electrozi de grafit.

(8) Cererea s-a bazat pe argumentul că expirarea măsurilor ar avea ca efect probabil continuarea subvenționării și continuarea sau reapariția prejudiciului cauzat industriei din Uniune.

3. Deschiderea procedurii

(9) Întrucât a ajuns la concluzia că există suficiente elemente de probă pentru deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia a anunțat la 15 decembrie 2015, prin avizul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(1) (denumit în continuare "avizul de deschidere"), deschiderea unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009.

(1) Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor compensatorii aplicabile importurilor de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India (JO C 415, 15.12.2015, p. 25).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...