Senatul României

Hotărârea nr. 14/2017 referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără - COM (2016) 710 final

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și alin. (3) din Constituția României, republicată, și ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/124 din 28 februarie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se constată următoarele:

A. Programul de lucru al acestui an este pe deplin aliniat cu prioritățile identificate la Bratislava de cei 27 de șefi de stat sau de guvern din UE și include propuneri concrete care vor contribui la viziunea pe termen lung a Uniunii înaintea celei de-a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma din martie 2017.

B. Cele 10 priorități ale Comisiei europene pe anul 2017 sunt:

1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

2. Piața unică digitală conectată

3. Uniunea energetică rezilientă, cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor

4. Piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

5. Uniunea economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă

6. Comerț: un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil și echilibrat

7. Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

8. Către o nouă politică privind migrația

9. Un actor mai puternic pe plan mondial

10. Uniune a schimbărilor democratice

C. Senatul adoptă lista priorităților comisiilor parlamentare care poate suporta modificări în funcție de programul de lucru și de intențiile Comisiei Europene.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului și ale art. 5 lit. f) și art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

București, 7 martie 2017.

Nr. 14.

;
se încarcă...