Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Decizia nr. 284/2017 pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, coroborate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei id_link=9162152;nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 26 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 9 martie 2017.

Nr. 284.

;
se încarcă...