Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 410/2017 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 184/2007 și (UE) nr. 104/2010 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru diformiat de potasiu (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0410

În vigoare de la 09 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1) BASF SE a depus o cerere în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, propunând modificarea numelui titularului autorizației stipulat în Regulamentele (CE) nr. 184/2007 și (UE) nr. 104/2011 ale Comisiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...