Tribunalul Ialomița

Sentința civilă nr. 215/F/2017 - anulare act administrativ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 09 februarie 2017

Pe rol, soluționarea cauzei de contencios administrativ privind pe reclamanta Instituția Prefectului - Județul Ialomița în contradictoriu cu Consiliul Local G., având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care arată obiectul cauzei, stadiul procesual și procedura de citare și că reclamantul a solicitat judecarea cauzei și în lipsă, după care;

În conformitate cu dispozițiile art. 131 alin. (1) C. proc. civ., instanța verificând din oficiu competența, constată că, în raport de dispozițiile art. 95 pct. 1 și 4 C. proc. civ. raportat la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, este competent să soluționeze prezenta cauză.

Instanța ia act că nu s-au mai formulat alte cereri și nu s-au ridicat alte excepții, constată cercetarea judecătorească încheiată, cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare.

După deliberare,

I N S T A N Ț A

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...