GEOMETRIA PARCĂRII | Normativ 24/1997

Acesta este un fragment din Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXE GENERALE - ANEXA Nr IV6 -
GEOMETRIA PARCĂRII

IV.6.1. Dimensiuni - cf. Fig. 6.1 și Tabel 6.1.

Figura 6.1. - AUTOTURISMUL STANDARD

Tabelul 6.1.

DIMENSIUNI ȘI PERFORMANȚE (mm) INDEX Autoturisme europene Autoturisme mari (SUA)
Lungime A 4750 5500
Lățime B 1800 2030
Înălțime C 1700 1630
Deschiderea ușii D 500 NEPRECIZAT
Ampatament E 2900 3250
Consolă față F 900 890
Consolă spate G 1100 1350
Rază bracaj la roata exterioară H 6500 6550
Rază bracaj la roata interioară I 5600 NEPRECIZAT
Rază bracaj între pereți J 7000 7010
Garda la sol K 100 125

IV.6.2 Dimensiuni minime și dispunere geometrică

Elementele dimensionale ce sunt descrise în continuare pot să nu corespundă necesităților pentru parcajele aferente unor dotări urbane specifice, cum ar fi centre comerciale, gări și aeroporturi, centre sportive și de recreere etc., în care sunt posibil de manevrat bagaje (cu sau fără ajutorul cărucioarelor de transport) sau echipament de orice natură.

IV.6.2.1. Categorii de locuri de parcare

Într-un parcaj, funcție de dimensiunile locurilor de parcare și a căilor de acces, se admit 3 (trei) categorii de locuri.

Se consideră că un parcaj este corespunzător cerințelor prezentei norme atunci când dimensiunile locurilor de parcare sunt mai mari sau cel puțin egale cu dimensiunile precizate în continuare.

Unele din dimensiunile normate sau recomandate vor putea fi reduse zonform tabelului 6.2.1.

Tabel 6.2.1.

Categoria locului de parcare Număr de locuri (%) Dimensiuni Reduceri admisibile* (cm )
1 80 Oricare dimensiune -
2 10 Lățimi ale locurilor de parcare 10
sau
Lungimea unui loc dc parcare plus lațimea de circulație care îl deservește 50
Diverse (obstacole la spatele locului de parcare și retrageri ale stâlpilor ) 10
3 10** Lățimi ale locurilor de parcare 10
sau
Lungimea unui loc de parcare plus lațimea de circulație care îl deservește 150
Diverse (obstacole la spatele locului de parcare și/sau retrageri ale stâlpilor) 20
*) În măsura în care aceste dimensiuni nu afectează funcționalitatea generală a construcției.
**) Cel mult 10 locuri pe nivelul de parcare.

NOTĂ la Tabel 6.2.1.

1. Dacă un potențial loc de parcare nu are forma regulată, Se pornește de la premiza că i se poate înscrie un dreptunghi cu dimensiunile din tabelul 6.2.2. și 6.2.3.

2. Atunci când un loc de parcare se conformează unora din dimensiuni, care îl fac inscriptibil într-unul din categoriile mai sus menționate dar nu în totalitate, locul de parcare se încadrează în categoria inferioară în care poate fi încadrat.

IV.6.2.2. Geometria platformelor de staționare

Tabel 6.2.2. Dimensiuni și unghiuri ale locurilor de parcare

Unghiul de parcare in raport cu calea de circulație (grade) Lățimea căii de circulație - (m)**** Lungimea locului de parcare (m) Lățimea locului de parcare (m)
sens unic [ dublu sens *****
90 5,00 5,00 5,00* 2,30**
75 4,50 5,00 5,10* 2,25**
60 4,00 5,00 5,15* 2,25**
45 3,50 5,00 4,80* 2,20**
0 (paralel) 3,50 4,50 5,00 2,50 (stânga)***
2,00 (dreapta)***
*) Dimensiunea este măsurată perpendicular pe calea de circulație. Vezi Fig. 6.2.3.3.a÷6.2.3.7.
**) Dimensiunea măsurată perpendicular pe axa locului de parcare.
***) Vezi figura 6.2.3.7.
****) În cazul în care unghiurile de parcare sunt diferite pe cele două laturi ale unei căi de circulație, se folosește lățimea de circulație corespunzătoare celui mai mare unghi de parcare
*****) În cazul în care circulația pe calea de acces la locurile de parcare se face în dublu sens, iar numărul de locuri de parcare pe care le alimentează este mai mare de 20, lățimea căii de circulație corespunzătoare unghiului de parcare cel mai măre se va majora cu 20%, dar nu va fi mai mică de 5,00 m.

NOTĂ:

1. Sunt utilizabile ca limite pentru măsurarea locurilor de parcare:

• fața pereților;
• axul fâșiei vopsite ce delimitează locurile de parcare între ele sau de calea de circulație;

• linia separatoare între culorile vopsitoriei pardoselii folosiie pentru marcarea acelorași limite mai sus mentionate;
• orice alt element de construcție sau protecție ce matenalizează aceleași limite.

Tabel 6.2.3. Variația lățimii locului de parcare la staționarea lângă elemente de construcție

Distanța stâlpului și marginea căii de circulație (cm)* Valoarea cu care se mărește lățimea locului de parcare (cm)**
65 0
40 10
25 15
*) Pentru alăturarea de alte elemente de construcție sau obstacole, se vor respecta dimensiunile din Fig: 6.2.3.1, 6.2.3.2. și 6.2.3.7,
**) În cazul în care un loc de parcare se află situat între doi stâlpi, lățimea locului de parcare se mărețe o singură dată cu valoarea corespunzătoare stâlpului cel mai apropiat de marginea căii de circulație.

Figura 6.2.3.1. Parcarea la 90° alăturată elementelor de construcție.

Figura 6.2.3.2. Parcarea la 90° alăturată elementelor de construcție. Detaliu.

Figura 6.2.3.3.a. Parcarea la 90° - sens unic

Figura 6.2.3.3.b. Parcarea la 90° - dublu sens

Figura 6.2.3.4.a. Parcarea la 75° - sens unic

Figura 6.2.3.4.b. Parcarea la 75° - dublu sens

Figura 5.2.3.5.a. Parcarea la 60° - sens unic

Figura 6.2.3.5.b. Parcarea la 60° - dublu sens

Figura 6.2.3.6.a. Parcarea la 45° - sens unic

Figura 6.2.3.6.b. Parcarea la 45° - dublu sens

Figura 6.2.3.7.a. Parcarea longitudinală - sens unic (și dublu sens)

IV.6.2.4. Înălțimea liberă

La oricare dintre nivelele parcajului, înălțimea liberă trebuie să fie:

- minimum 2,20 m sub planșeu;

- minimum 2,05 m sub obstacole, indiferent de natura lor (grinzi, conducte de canalizare, echipamente de orice natură și elemente de semnalizare, coborâri locale ale planșeului, etc).

Rampele și căile de circulație trebuie să fie libere de orice obstacol pe toată lățimea lor și pe o înălțime de minimum 2,05 m, măsurată perpendicular pe rampă.

La racordările rampelor cu căile orizontale de circulație, înălțimea se majorează cu săgeata corespunzătoare ampatamentului vehicoleior. Pentru calculul săgeții se ia în considerare un ampatament de 3,00 m.

Partea posterioara a locurilor de parcare poate fi ocupată cu elemente de construcții sau instalații păstrându-se liber gabaritul precizat în FIG. 6.2.4.

Figura 6.2.4. Gabaritul părții posterioare a locului de parcare

NOTĂ:

Această facilitate se aplică exclusiv pentru categoria 1 precizată în Tabelul 6.2.1., fiind limitată la 40% din numărul total de locuri din parcaj.

IV.6.3. Căi de circulație și rampe

Căile de circulație și rampele de acces între, niveluri, cu excepția zonelor de staționare și a zonelor de plată pentru staționare, vor avea lățimile precizate în tabelul 4.6.3.

Tabelul 6.3.

LĂȚIMEA RAMPEI CĂILOR DE CIRCULAȚIE (m)
RaMPE DREPTE - SENS UNIC 3,00
RAMPE DREPTE - DUBLU SENS 5,50
rAMPE CURBE - SENS UNIC 4,00
RAMPE CURBE - DUBLU SINS 3,50 - FIRUL INTERIOR
+
3,00 - FIRUL EXTERIOR

NOTĂ:

• Circulațiile în curbă, amplasate pe un plan orizontal sau înclinat, vor avea raza de curbură exterioară pentru sens unic de minimum 8,50 m.
• Circulațiile în curbă, amplasate pe un plan orizontal sau înclinat, vor avea raza exterioară a firului de circulație interior curbei de minimum 8,50 m.
• În cazul rampelor elicoidale razele se măsoară în proiecție orizontala.
• Daca rampele de circulație în dublu sens sunt prevăzute cu insulă de separare între sensuri, lățimea totală a rampei se mărește cu lățimea insulei de separare între sensuri.

IV.6.4. Fanta planșeelor de staționare

Înclinarea axului longitudinal pe locul de parcare va fi de maximum 5%.

Panta locului de staționare pe celelalte direcții va fi de maximum 7,5%.

Panta planșeului pe locurile de staționare rezervate persoanelor handicapate va fi de maximum 1,5%.

Panta căii de circulație în dreptul zonelor de plată pentru staționare va fi de maximum 3%.

IV.6.5. Panta căilor de circulație (rampe)

Panta rampelor de circulație este de maximum 18% pentru:

- rampe drepte;

- rampe curbe - circulație în sens unic, măsurată în axa căii de circulație sau în dublu sens, măsurată în axa firului de circulație interior curbei.

Pentru rampele de circulație curbe ale parcajelor de folosință privată, se poate folosi pentru calculul lățimii pantei și veziabacul din Figura 6.5.

Figura 6.5.

NOTĂ:

Lățimea minimă se stabilește în funcție de raza exterioară a căii și de panta rampei avută în vedere.

Pe ultimii 4,00 m ai rampei de ieșire din parcaj, măsurați de la aliniamentul fațadei parcajului, panta căii de circulație carosabilă va fi de maximum 5%. Această prevedere nu se aplică rampelor ce debușează direct în căile de circulație carosabilă; acestea vor avea o rugozitate pronunțată a căii de rulare și se vor lua măsuri de protecție la înzăpezire și îngheț.

Conformarea acestor rampe se va face după cum este indicat în Fig. 6.6.

Figura 6.6. Ieșirile în căile de circulație adiacente parcajelor (dimensiuni în metri)

IV.6.7. Racordarea rampelor

Rampele de circulație carosabilă se racordează la platformele de staționare sau la porțiunile de circulație cu altă pantă cu razele de curbă, diferite pentru amonte și aval, după cum sunt precizate în figura 6.7.

Figura 6.7. Racordarea pantelor

NOTĂ:

Razele de racordare se măsoară în axul rampei sau în axul firului de circulație cel mai defavorizat, după caz.

Acesta este un fragment din Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normativ 24/1997:
CADRUL LEGISLATIV privind proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor pentru parcarea autoturismelor
RECOMANDĂRI PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR DESTINATE PARCĂRII AUTOTURISMELOR
TEHNOLOGII DE PARCARE
GEOMETRIA PARCĂRII
;
se încarcă...