Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Ordinul nr. 12/2017 privind aprobarea Procedurii de evaluare a programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, precum și în baza prevederilor din:

- Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul pentru românii de pretutindeni emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de evaluare a programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Ministrul pentru românii de pretutindeni,
Andreea Păstîrnac

București, 28 februarie 2017.

Nr. 12.

ANEXĂ

PROCEDURĂ DE EVALUARE
a programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora

;
se încarcă...