Guvernul României

Hotărârea nr. 114/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Perioada de finanțare pentru contractele în derulare având ca obiect finanțarea cheltuielilor cu lucrările de investiții, reparații capitale și/sau furnizarea de produse aferente acestora la centrele de zi și rezidențiale se poate prelungi cu până la maximum 24 de luni, peste termenul de 3 ani prevăzut la alin. (4), la solicitarea beneficiarilor, cu o prealabilă verificare a documentelor justificative de către reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în următoarele situații:

a) întârzieri în semnarea contractelor de lucrări care nu se datorează autorității contractante și nici beneficiarilor, din cauza contestațiilor și/sau acțiuni în justiție ale ofertanților care au dus la întârzieri mai mari de 6 luni față de data prevăzută în documentația de atribuire a lucrărilor;

b) extinderea perioadei inițiale de finalizare a execuției lucrărilor de investiții și/sau reparațiilor capitale, ca urmare a ivirii unor evenimente sau situații imprevizibile, precum: incendiu, dezastre naturale, condiții climatice adverse excepționale, descoperirii unor vestigii arheologice, alunecări de teren, noi cerințe rezultate din adoptarea de noi reglementări comunitare sau naționale, ori condiții tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute inițial;

c) întârzierea executării lucrărilor cauzată de apariția unor litigii cu executantul lucrărilor izvorâte din culpa acestuia determinate de neîndeplinirea la datele scadente prevăzute în graficul de execuție, a obligațiilor și a termenelor asumate prin contract."

2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) În situația în care, în termenul maxim prevăzut la art. 6 alin. (4) ori în termenul convenit ulterior prin act adițional, de până la maximum 24 de luni peste cel inițial de 3 ani, conform prevederilor art. 6 alin. (5), beneficiarul nu finalizează obiectivul, acesta va restitui Ministerului Muncii și Justiției Sociale sumele încasate, în termen de cel mult 12 luni de la expirarea perioadei de finanțare."

Art. II. -

Prevederile art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică și în cazul contractelor de finanțare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. -

Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 8 martie 2017.

Nr. 114.

;
se încarcă...