Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Ceanu Mare, satul Ceanu Mare, județul Cluj, obiectul concesiunii: teren 500 mp

În vigoare de la 09 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Ceanu Mare, Str. Principală nr. 101/C, satul Ceanu Mare, județul Cluj, telefon 0264 - 367 715, fax 0264 - 327 101, e-mail: primaria@ceanu-mare.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobilul "teren 500 mp" este situat în intravilanul satului Moară din Ceanu Mare, vicinal cu DJ-150 și la fostul SMA, în spatele magazinului sătesc, sub coasta dealului acoperită cu pășunea com. Țicudea+Țiglă.

Dreptul de proprietate asupra imobilului este al "Comunei Ceanu Mare"', administrator Consiliul Local al comunei Ceanu Mare. Amplasamentul este situat în intravilanul satului Moară Ceanu Mare, având un acces deplin la toate utilitățile publice ale zonei, după cum urmează: rețea de energie electrică, drum de acces, rețea de telefonie, rețea de alimentare cu apă și gaze naturale.

Imobilul are suprafața de 500 mp, conform nr. cadastral 24468/13.10.2017 prin dezmembrarea CF nr. 50846 a loc. Ceanu Mare, și face parte din domeniul public, al comunei Ceanu Mare, după adoptarea HCL nr. 18/28.02.2017.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...