Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 24/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 185 se introduc două noi puncte, punctele 186 și 187, cu următorul cuprins:

"

186. Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu

187. Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov".

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Elementele de compoziție descrise și forma grafică a coroanei de pe capul acvilei, a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor și figurilor heraldice, cromatica, hampa și flamura drapelului distinctiv și, după caz, devizele care individualizează structurile menționate sunt prevăzute în planșele cuprinse în anexele nr. 1-187."

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Anexele nr. 1-187 fac parte integrantă din prezentul ordin."

4. Anexele nr. 58 și 137 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.

5. După anexa nr. 185 se introduc două noi anexe, anexele nr. 186 și 187, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

București, 27 februarie 2017.

Nr. 24.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 58 la Ordinul nr. 490/2008)

CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A POLIȚIȘTILOR "NICOLAE GOLESCU" SLATINA

Însemnul heraldic al Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor "Nicolae Golescu" Slatina din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu flancurile rotunjite, albastru, încărcat cu un leu rampant, cu coada ridicată la spate, vârful cozii recurbat în jos, limbat, aprins și armat roșu, ținând în laba dreaptă anterioară un pumnal poziționat în pal și cu vârful în sus, iar în cea stângă o carte deschisă, totul de aur.

Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eșarfă albă: SEMPER DISCAMUS (SĂ ÎNVĂȚĂM MEREU).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de aur, pe fond albastru: * CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A POLIȚIȘTILOR * "NICOLAE GOLESCU" SLATINA.

Drapelul distinctiv al Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor "Nicolae Golescu" Slatina va avea flamura dreptunghiulară, de culoare albă, cu lungimea de 100 de centimetri și lățimea de 66 de centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Una dintre compozițiile heraldice de mai sus, cu diametrul de 38 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 14 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 31 centimetri.

Flamura are atașate, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.

Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 de centimetri.

La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.

Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea unității CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A POLIȚIȘTILOR "NICOLAE GOLESCU" SLATINA, iar la partea superioară de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.

Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.

La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.

Semnificația elementelor însumate

a) leu de aur - putere, autoritate, forță, curaj, înțelepciune, energie în serviciul binelui;

b) limba, ochii și ghearele roșii - forța Centrului;

c) pumnal - justiție și onoare;

d) cartea deschisă - învățământ, cultură, individualizând menirea unității.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 137 la Ordinul nr. 490/2008)

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CLUJ

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat: 1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare; 3) pe albastru, Lupa Capitolină conturnată, de argint; 4) pe roșu, o carte deschisă de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * CLUJ.

Drapelul distinctiv al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 100 de centimetri și lățimea de 66 de centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Compoziția heraldică de mai sus, cu diametrul de 38 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 14 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 31 centimetri. Flamura are atașate, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.

Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 de centimetri.

La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.

Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CLUJ, iar la partea superioară de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.

Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.

La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.

Semnificația elementelor însumate

a) balanța - echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b) securile consulare romane - evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) Lupa Capitolină și cartea - elemente preluate de la stema județului Cluj, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 186 la Ordinul nr. 490/2008)

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SIBIU

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă: 1) pe roșu, un trichet de aur; 2) pe albastru, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru; 3) pe aur, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * SIBIU.

Semnificația elementelor însumate

a) balanța - echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b) securile consulare romane - evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) trichetul - element preluat de la stema județului Sibiu, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 187 la Ordinul nr. 490/2008)

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN BRAȘOV

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut, tăiat, având, în partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în partea de jos, pe roșu, coroana de oțel a regilor României. Această coroană este reprezentată ca o coroană închisă, de argint, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, împodobit, în față, cu șapte pietre, dintre care una oblongă, de formă hexagonală, cu laturile de sus și de jos egale, dar mai mari decât cele de pe flancuri, patru romboidale și două rotunde, surmontat de opt fleuroane, dintre care cinci sunt vizibile, în formă de vârf de lance, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari, având pe ele, câte patru pietre rotunde (trei mai mici dispuse, sus, în triunghi și una mai mare între ele, pe centru) și una ovală în partea de jos, cu al doilea și al patrulea mai mici, încărcate pe centru cu câte o piatră hexagonală, intercalate de patru vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob crucifer, cu crucea "Trecerea Dunării". Această cruce este reprezentată ca o cruce recruciată, așezată din față, pe centrul căreia broșează cifra regelui Carol I (doi C adosați și intercalați în care este înscrisă cifra romană I).

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * BRAȘOV.

Semnificația elementelor însumate

a) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;

d) coroana regilor României - element preluat din vechea stemă a județului Brașov, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

;
se încarcă...