Judecătoria Sectorului 1

Hotărârea nr. 481/2017 - contestație la executare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: portal.just.ro

Ședința publică din data de 09 februarie 2017

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 10.03.2015 sub nr. X/299/2015, contestatoarea Agenția Domeniilor Statului a solicitat, în contradictoriu cu intimata CC, anularea mai multor acte emise de SCPEJ RADULESCU în dosarul de executare nr. X/2015, respectiv: somația x/24.02.2015, încheierea de încuviințare a executării silite din data de 23.02.2015, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 24.02.2015, precum și a tuturor actelor de executare. De asemenea, a solicitat suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare.

În motivarea cererii, a arătat că executarea silită a fost declanșată în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentința Judecătoriei Lugoj nr. A/19.10.2005 pronunțată în dosarul nr. X/2005 prin care instanța a admis acțiunea formulată de intimată și a obligat contestatoarea să predea intimatei terenul în suprafață de 68,21 ha, în temeiul H.G. nr. 626/2001, iar prin somația emisă în dosarul de executare menționat s-a solicitat contestatoarei să predea terenurile menționate, precum și să achite suma de 7.290 lei, reprezentând cheltuieli de executare.

Cu privire la actele de executare contestate a arătat că a fost pusă în executare o creanță condițională. Prin sentința menționată s-a prevăzut că predarea terenurilor se va efectua având în vedere dispozițiile art. 9 și 10 din H.G. nr. 626/2001 care prevăd procedura de predare a terenurilor, în baza cererii comisiei județene, procedură care nu a fost parcursă de către intimată, având în vedere că nu a fost formulată o atare cerere de către comisia județeană Timiș.

A mai învederat că a efectuat verificări cu privire la regimul juridic al terenurilor, ocazie cu care s-a constatat că suprafețele menționate în titlul executoriu se află în administrarea unui terț (SC SA) și nu corespund destinației menționate în cuprinsul titlului executoriu, respectiv a fost identificat „drum de exploatare” în suprafață de 0,46 ha, parcele „tufăriș” nu există, terenul „neproductiv în mlaștină” nu este identificat topo-cadastral.

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite a arătat că achitarea sumelor de bani stabilite în cursul executării silite ar produce grave prejudicii bugetului statului.

În drept, contestatoarea a indicat dispozițiile art. 711 și art. 718 C. proc. civ.

În probațiune, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Prin cererea depusă la data de 09.04.2015 contestatoarea a solicitat și anularea Înștiințării comunicate prin adresa din data de 25.03.2015.

La data de 06.04.2015 intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată. A arătat că a fost tergiversată punerea în executare a titlului executoriu de către contestatoare în mod nejustificat.

La data de 19.11.2015 intimata a formulat cerere reconvențională, solicitând obligarea contestatoarei la plata a 800 lei/zi în temeiul art. 906 alin. (2) C. proc. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...