Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 383/2303/2017 pentru aprobarea Procedurii de deschidere și funcționare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 383/2.303

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și al prevederilor art. 42 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de deschidere și funcționare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de deschidere și funcționare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

;
se încarcă...