Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3362/2017 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Monitorizarea specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara se realizează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

În vederea aplicării prevederilor art. 2 cu ocazia vizitei de monitorizare, se va numi prin ordin de serviciu comisia de monitorizare specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ universitar va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 22 februarie 2017.

Nr. 3.362.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de monitorizare specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara

;
se încarcă...