Camera Deputaților

Hotărârea nr. 19/2017 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului Internațional de Conferințe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 32 alin. (1) lit. n) și ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

având în vedere avizul favorabil al Biroului permanent,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă structura organizatorică a Centrului Internațional de Conferințe, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă statul de funcții al Centrului Internațional de Conferințe, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. -

(1) În urma evaluării posturilor și în raport cu modificările intervenite în structura Centrului Internațional de Conferințe prin efectul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general va proceda la reîncadrarea personalului existent, în limita numărului de posturi aprobat, ținându-se seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data reîncadrării, precum și de nivelul de pregătire al fiecăruia.

(2) Persoanele care au deținut funcții de conducere care nu se mai regăsesc în noua organigramă ca urmare a desființării sau comasării anumitor direcții/compartimente vor fi reîncadrate pe funcții de execuție, prin transformarea postului de conducere în post de execuție.

(3) Reîncadrarea personalului promovat temporar se va face în funcția de bază de pe care a fost promovat, urmând ca, după reîncadrare, să poată fi reluată procedura promovării temporare.

(4) Personalul suspendat din funcție la momentul reîncadrării va fi reîncadrat pe aceeași funcție numai cu acordul scris al acestuia. Lipsa scrisă a acordului în termen de 15 zile de la anunțul de reîncadrare se consideră acord tacit de reîncadrare. În cazul refuzului privind reîncadrarea se aplică prevederile legale în vigoare.

(5) Reîncadrările prevăzute la alin. (2)-(4) nu afectează continuitatea activității personalului reîncadrat.

Art. 3. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Internațional de Conferințe va fi aprobat de către Biroul permanent al Camerei Deputaților în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (1), secretarul general al Camerei Deputaților va stabili prin ordin atribuțiile fiecărei direcții și fiecărui compartiment din cadrul Centrului Internațional de Conferințe, conform noii structuri organizatorice.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 8 martie 2017.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și nr. 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa nr. 2 se comunică numai instituțiilor interesate.

Art. 6. -

Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 19 iunie 2013, și anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcții al serviciilor Camerei Deputaților pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013, se modifică în mod corespunzător.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU GABRIEL VLASE

București, 7 martie 2017.

Nr. 19.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Centrului Internațional de Conferințe

;
se încarcă...