Colegiul Medicilor din România - CMR

Decizia nr. 5/2017 pentru stabilirea procedurii de consultare a dosarelor disciplinare aflate pe rolul și în arhiva Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 414, 439, 460 și 463 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. -

(1) Părțile din dosarul disciplinar, succesorii, precum și reprezentanții legali sau împuterniciții acestora au dreptul de a consulta actele aflate în dosar.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot obține copii după documentele aflate în dosarul disciplinar prin efectuarea de copii contra cost de către Colegiul Medicilor din România sau prin fotografierea înscrisurilor, prin mijloacele proprii ale solicitanților.

Art. 2. -

(1) În vederea consultării dosarului disciplinar și eliberării de copii după înscrisurile aflate în dosar, inclusiv fotografierea acestora, solicitantul va depune o cerere la care va anexa copia actului de identitate și dovada calității de succesor, reprezentant legal sau împuternicit, după caz.

(2) Dovada mandatului de reprezentare se face prin împuternicire avocațială sau procură notarială.

Art. 3. -

(1) Cererile privind consultarea dosarului disciplinar, eliberarea copiilor, inclusiv privind fotografierea acestora, se aprobă, atât pentru dosarele în curs de soluționare, cât și pentru dosarele deja soluționate, de directorul administrativ al Colegiului Medicilor din România sau, în lipsa acestuia, de persoana mandatată în acest scop.

(2) Cererile se aprobă pe baza confirmării îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 1 și 2 de către Departamentul de jurisdicție profesională sau de secretariatul Comisiei superioare de disciplină.

(3) În cazul eliberării de copii după înscrisurile aflate în dosar, în cerere se vor indica filele ce urmează a fi copiate, precum și numărul total al acestora.

Art. 4. -

(1) Consultarea și, respectiv, fotografierea înscrisurilor din dosar se fac la sediul Colegiului Medicilor din România, în prezența unei persoane desemnate de directorul administrativ ca urmare a aprobării cererii.

(2) Este strict interzisă scoaterea dosarelor disciplinare, în original, din incinta sediului Colegiului Medicilor din România.

Art. 5. -

(1) Efectuarea copiilor se realizează de Departamentul de jurisdicție profesională sau de secretariatul Comisiei superioare de disciplină, numai după ce solicitantul va face dovada achitării contravalorii acestora.

(2) Termenul de eliberare a copiilor este de cel mult 3 zile.

Art. 6. -

Tariful aferent executării copiilor după înscrisurile aflate în dosarul disciplinar este de 0,10 lei/pagină.

Art. 7. -

Colegiile teritoriale pot adopta reglementări asemănătoare în vederea stabilirii procedurii de consultare a dosarelor disciplinare aflate în curs de soluționare sau soluționate definitiv.

Art. 8. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

București, 24 februarie 2017.

Nr. 5.

;
se încarcă...