Guvernul României

Hotărârea nr. 94/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Nave specializate SAR", beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Nave specializate SAR", beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Titea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 94.

ANEXĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
"Nave specializate SAR", beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM este instituție publică cu personalitate juridică ce a fost înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2004, prin reorganizarea Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța. ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare.

În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuții:

a) duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;

b) îndeplinește sarcinile care îi revin din Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină;

c) execută intervenții în caz de poluare.

ARSVOM are în dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifuncțional, trei nave SAR (Search and Rescue - căutare și salvare), cinci șalupe de servitute și trei șalupe de intervenție pentru lansarea și manevrarea barajului antipoluant.

Pentru căutarea și salvarea vieții omenești pe mare (SAR - Search and Rescue), intervenție care trebuie asigurată de statele riverane gratuit, în conformitate cu reglementările internaționale, capacitatea ARSVOM este limitată din punctul de vedere al numărului maxim de persoane ce pot fi salvate, al zonei de acțiune, precum și al condițiilor meteo nefavorabile la momentul intervenției. În cazul unor accidente majore (număr mare de naufragiați), dotarea ARSVOM este insuficientă și nu va putea duce la bun sfârșit o astfel de intervenție. Niciuna dintre navele din dotarea actuală nu poate lucra în conjuncție cu elicopterele ce participă la intervenția de căutare și salvare de vieți omenești pe mare.

În viitor se preconizează o creștere a activității la platformele petroliere din Marea Neagră. În cazul intervențiilor în zona economică exclusivă, conform prevederilor Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, acolo unde România are responsabilitate, se impune statului să poată interveni în cazul accidentelor la platformele petroliere.

De asemenea, în urma evenimentelor tragice, care au avut loc recent în Marea Mediterană și care, conform estimărilor, s-au soldat cu decesul a sute de persoane, atât Consiliul European, cât și Parlamentul European au convenit că Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri. În Rezoluția din 29 aprilie 2015, Parlamentul European a solicitat UE și statelor membre să furnizeze resursele necesare pentru a se asigura că obligațiile de căutare și salvare de vieți omenești pe mare sunt îndeplinite efectiv și, prin urmare, sunt finanțate corespunzător.

Îmbunătățirea siguranței maritime prin achiziționarea a două nave specializate SAR răspunde cerințelor Uniunii Europene și se pliază pe Agenda Comisiei Europene în contextul luării de măsuri imediate pentru a împiedica producerea de tragedii umane, precum și de a consolida mecanismele de abordare a situațiilor de urgență determinate de migrație, de accidente navale sau pe platformele petroliere.

Nava specializată SAR va fi o construcție monocorp, autopropulsată, pentru navigația maritimă la o distanță de până la 250 mile marine față de locurile de adăpost. Dimensiunile principale ale unei nave vor fi: lungime corp 23-25 m, lățime 6-7 m, pescaj 1,5-1,7 m, deplasament 40-45 t. Construcția va fi realizată din aluminiu marin, având o geometrie a etravei ce reduce impactul la valuri, proiectată special pentru operațiuni în condiții de vreme foarte dificilă, având capacități de autoredresare. Nava specializată SAR va fi proiectată, echipată și certificată în concordanță cu regulile speciale ale unei societăți de clasificare membre IACS (Asociația Societăților de Clasificare). Nava va fi echipată cu elemente auxiliare în funcție de misiune.

Prin achiziția a două nave specializate SAR, construcții noi, vor fi aduse la îndeplinire obligațiile statului care derivă din Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptată de Conferința internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979 (SAR '79) la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 115/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/1999.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiții "Nave specializate SAR" sunt următorii:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru "Nave specializate SAR"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Amplasament: port de reședință Constanța

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
(în prețuri valabile în luna noiembrie 2016; 1 euro = 4,6 lei)
mii lei 50.600
- Durata de realizare a investiției luni 12
- Capacități:
- Nave nr. 2
- Capacitați pentru fiecare navă:
a) dimensiuni principale:
- lungim corp 23-25 m;
- lățime 6-7 m;
- înălțimea de construcție 2,2-2,5 m
- pescaj 1,5-1,7 m;
- bordul liber 1,5-1,8 m;
- înălțime maximă de construcție (aerian) 9-9,5 m;
- înălțime minimă de construcție (catarg rabatat) 6-6,5 m;
- deplasament 40-45 tone;
b) performanțe minime:
- viteza de sprint - 25 noduri;
- viteza de croazieră - 20 noduri;
- autonomie la viteza de sprint 550 mile marine;
- autonomie la viteza de croazieră 650 mile marine;
- zgomot de funcționare maxim 60-80 dB (A) la interiorul și exteriorul navei și 110 dB (în sala mașinilor)
- tracțiune la cârlig - 8 tf;
- diametru tactic de întoarcere - 4 lungimi de navă;
c) sisteme și echipamente de bază minime:
- guvernare hidraulică, 2 cârme tip spadă cu autopilot;
- bow-thruster hidraulic 500 kg împingere transversală;
- ancorare - cabestan/vinci, 1 ancoră, lanț de ancoră;
- manevră legare - 6 babale duble, ocheși de deviere, parâme;
- remorcare - cârlig de remorcă cu declanșare, cu o capacitate de 8tf;
- salvare - barcă de intervenție, minimum 5 m lungime, cu motor de minimum 60 CP, în afara
bordului, ce poate fi lansată și recuperată la mare de minim grad 4, 2 plute de salvare de
6 persoane fiecare, 4 colaci de salvare (2 colaci cu semnal luminos, 2 colaci cu semnal fumigen,
2 căngi pe fiecare parte a navei), 6 veste de lucru gonflabile, 6 veste de salvare, 6 costume de
imersiune, kit de semnalizare în caz de pericol conform SOLAS, plasă de salvare, dispozitiv
plasă de recuperare salvați tip "jason's craddle", sling MOB, aruncător de bandulă (1 kit);
- sistem de stins incendiul extern pentru intervenții la alte nave și pătrundere în zona de foc
pentru salvarea supraviețuitorilor;
- sistem de creare a unei perdele de protecție a navei cu apă pentru zona de foc;
- sisteme de tubulaturi cu pompe, tubulaturi, armături pentru incendiu, santină, apă potabilă,
apă tehnică, scurgeri sanitare, combustibil;
- sistem de ventilație pentru zona de amenajări interioare și comandă de navigație ce va trebui
să lucreze în condiții ale mediului exterior de la -25 grade până la +40 grade Celsius;
- sisteme aferente camerei mașinilor;
- sisteme electrice, tablouri, iluminat;
- sisteme de comunicații și navigație conform regulilor SOLAS, zona A2;
- lumini și semnale de navigație conform regulilor COLREG;
d) sisteme și echipamente speciale:
- ambarcațiune RHIB cu motor exterior pentru intervenții SAR;
- cameră de termoviziune;
- 2 brațe pentru recuperare MOB (man over board - om la apă), dotate cu dispozitive de recuperare diferite;
- loc de comandă în caz de avarie, amplasat la puntea principală;
- masă pentru 2 tărgi, amplasată în zona punții principale, în zona de primire supraviețuitori;
- 1 targă pentru operațiuni cu elicopterul;
- 1 kit de prim ajutor aplicabil regulilor naționale/internaționale SAR;
- 2 echipamente de intervenție la incendiu, complete;
- 1 pompă acționată de motor termic pentru salvare/incendiu și manicile aferente;
- sistem complet pentru asigurarea echipajului ce lucrează pe punte;
- sistem complet de remorcaj 8 tf;
- sistem de transfer elicopter;
- sistem de lansare și recuperare barcă RHIB.

Finanțarea investiției

Finanțarea proiectului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

;
se încarcă...